Workshops voor circulair design
voor CIRCO
2017-06-01T16:38:57+00:00

Project Description

Circulaire economie

CIRCO draagt bij aan een versnelde ontwikkeling naar een circulaire economie, met circulair design als uitgangspunt.

In het programma van CIRCO gaan bedrijven, ontwerpers en studenten samen aan de slag om nieuwe producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen die bijdragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie.

Congres over transities

Een fotoreportage van het congres ‘Tien jaar transitiemanagement in Nederland’, georganiseerd door DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions).

DRIFT adviseert en ondersteunt bedrijven, overheden en andere organisaties met als doel het beïnvloeden en versnellen van de omslag naar een duurzame samenleving.