Duurzame papierleverancier

Met papierbesparing kun je de grootste milieuwinst boeken, want een boek of folder is in feite niets anders dan een stapeltje papier.

Kies voor papier en een papierleverancier met minimale impact op het milieu:

Papier

 • Papier met een certificaat voor duurzaam bosbeheer (FSC of PEFC)
 • Papier met (deels) gerecycleerde of alternatieve vezels
 • Ongebleekt of milieuvriendelijk gebleekt (ECF of TCF)

Papierleverancier

 • Papierfabriek met milieumanagementsysteem (ISO14001)
 • Efficiënte waterzuiveringsinstallaties
 • Lokaal geproduceerd papier

Ontwerpkeuzes

 • Kies voor zo licht mogelijk papier
 • Ontwerp op een zo klein mogelijk formaat
 • Kies een lage oplage
 • Kies voor een standaard formaat

Papier

Papier met een certificaat voor duurzaam bosbeheer
Er bestaan een hoop keurmerken voor papier. Voor de grafisch ontwerp en fotografie branche zijn de houtcertificaten FSC en PEFC het meest van belang:

 • FSC staat voor Forest Stewardship Council, ofwel Raad voor Goed Bosbeheer. Het is een internationale, onafhankelijke non-profit organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. Een product dat het FSC-keurmerk draagt, is gegarandeerd vervaardigd uit hout afkomstig uit goed beheerd bos. Het FSC-keurmerk zegt alleen iets over de grondstof van het papier.
 • PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. PEFC is ’s werelds grootste boscertificatiesysteem voor duurzaam beheerde bossen. Duurzaam beheer van het bos houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult.
 • Overige productlabels voor papier en karton zijn: Milieukeur, Nordic Swan, Europees Eco label, Kiemplantlogo, Blaue Engel en het kringlooplogo.

Papier met (deels) gerecycleerde of alternatieve vezels
Niet hout, maar oud papier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton in Nederland. Gerecycleerde vezels kunnen afkomstig zijn van preconsumer en postconsumer papier. Papier kan niet oneindig gerecycleerd worden, het proces beschadigt de vezel. Daarom blijft hout altijd nodig om nieuw papier en karton te maken. Van de grondstoffen is 23-25% hout.

Ongebleekt of milieuvriendelijk gebleekt
Bij het bleken worden gekleurde bestanddelen in de pulp zo volledig mogelijk afgebroken. De gebruikte bleektechniek wordt aangeduid met ECF, TCF of TEF:

 • ECF (Elemental Chlorine Free) wil zeggen dat er geen chloor maar chloorhydroxide is gebruikt in het proces.
 • TCF (Totally Chlorine Free) is echt chloorvrij, in dit proces wordt ook geen chloorhydroxide gebruikt. Onderzoeken hebben overigens aangetoond dat de milieubelasting van beide methoden ongeveer gelijk is.
 • De nieuwste ontwikkeling wordt aangegeven met de letters TEF, waarbij men een gesloten systeem probeert te realiseren met hergebruik van residuen.

Papierleverancier

Papierfabriek met milieumanagementsysteem
De norm ISO 14001 heeft als doel milieuprestaties te beheersen en te verbeteren. In deze norm worden de eisen waaraan een effectief milieumanagementsysteem moet voldoen, beschreven. Minder bekend nog is EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Het doel van de EMAS-verordening is organisaties niet alleen te stimuleren een milieubeheerssysteem in te voeren, maar ook hun milieuprestaties continu te meten en te verbeteren. Daarmee gaat EMAS verder dan ISO14001.

waterzuiveringsinstallaties
Zonder water geen papier. Pulp bestaat uit 1-2% droge stof, de rest is water. Het verdampen van water kost veel energie. Efficiënte waterzuiveringsinstallaties zijn onmisbaar.

Lokaal geproduceerd papier
94% van het hout dat gebruikt wordt door de Europese papier- en kartonindustrie is afkomstig uit Europese bossen. De overige 6% is vooral afkomstig uit Noord-Amerika.

Papier weetjes

 • De papierindustrie gebruikt 9% van de boomstammen die wereldwijd gekapt worden. 53% wordt gebruikt als brandhout.
 • Het aandeel hout uit duurzaam beheerde bossen is wereldwijd minder dan 12%.
 • De helft van de bossen die zich oorspronkelijk op aarde bevonden zijn volledig verdwenen. Slecht eenvijfde van de oerbossen zijn nog onberoerd.
 • Ontbossing is na ons energieverbruik de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering.
 • Ontbossing veroorzaakt nu 20% van de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas CO2. Oerbossen spelen een cruciale rol in klimaatbeheersing door de opname van CO2. Juist doordat bomen CO2 opslaan moeten we voorkomen dat deze enorme hoeveelheden opgeslagen CO2 weer vrijkomen.
 • Nederland draagt nog steeds bij aan de grootschalige verwoesting van oerbossen wereldwijd. Door onze import van allerlei producten is er in de afgelopen tien jaar meer dan 1,5 miljoen hectare bos verdwenen. Er is slechts een klein percentage aantoonbaar duurzaam papier op de Nederlandse markt. Het aandeel FSC-gecertificeerd papier in Nederland werd in 2007 geschat op slechts 2 à 3%.
Bronvermelding
duurzaamuitgeven.nl
Duurzaam Boek, met de keten naar een groener boek
papierenkarton.nl
fscnl.org
greenpeace.nl, Papier Hollands Glorie
papierpraat.nl
pefcnederland.nl
zwaan.nl